NO-läxa, Torsdag 24/11 (ändrad)

UR (http://urskola.se/Produkter/160049-Kemi-nasta-Plast#Om-serien) ska vi se ”Kemi nästa”; en miniserie där varje avsnitt handlar nånting relaterat till det vi jobbat om hittills. Det finns sammanlagt sex avsnitt.

Ni får i läxa att se avsnitt fyra (Salt) själva, tills på torsdag 24/11. Vi ska sedan diskutera avsnittet tillsammans i klassrummet.

Vad vi gör i kemin

chemistry_lgVad vi lär oss just nu: 

De närmaste veckorna kommer handla om Kemi och Miljö.
Vi kommer arbeta i ”Kolla på NO” -böckerna, samt göra flera labbar relaterade till ämnet.

Vad vi har/kommer lära oss i det här kapitlet:

 • Namn på olika grundämnen.
 • Grundämnens olika egenskaper.
 • Metallers gemensamma egenskaper.
 • Atomer och molekyler.
 • Kemiska föreningar- och reaktioner. (t.ex. hur rost och bakpulver fungerar)
 • Atomernas- (kolets) kretslopp.
 • Fast-, flytande- och gasform (och övergångarna).
 • Lösningar.
 • Blandningar.
 • Legeringar.
 • Surt och basiskt.
 • PH-skalan.

Labbar (Labbarnas resultat ingår i vad man ska kunna):

 • Mentos i Coca Cola & bakpulver med vatten.
 • PH-värdet på olika livsmedel/vätskor.
 • Beskrivning av molekyler m.h.a. atommodeller (bygg-bollar).

ANGÅENDE PROVET: Måndag 19/11 så kommer vi ha ett prov. Man kommer få ha full tillgång till NO-boken under hela provet, där svar på alla frågor finns. Syftet är att ni ska tolka vad som är skrivet och kunna sammanfatta det skriftligt. Jag uppmanar er ändå att plugga, alltså läsa sidorna 86-95 i förväg, så att man är förberedd. Vad ni i allmänhet behöver kunna står under ”Vad vi har/kommer lära oss i det här kapitlet”.

NO-Filmer:

UR (http://urskola.se/Produkter/160049-Kemi-nasta-Plast#Om-serien) ska vi se ”Kemi nästa”; en miniserie där varje avsnitt handlar nånting relaterat till det vi jobbat om hittills. Det finns sammanlagt sex avsnitt.

En stor del av kapitlet och mycket av det vi lär oss om grundämnen kommer bedömas i er redovisning om olika grundämnen: 

GRUNDÄMNEN – REDOVISNING

Ni ska göra en redovisning om ett grundämne i grupper om 3-4. Programmet ni ska använda heter Photo Story 3 (Samma program ni använt/använder med Sebbe).

Syftet är att ni ska söka fakta om grundämnet ni blivit tilldelade. (http://www.ne.se är en bra sida att söka information på) och spela in ljudfiler där ni pratar om nedanstående punkter och hitta passande bilder till det ni säger.

Tänk på att fördela arbetet INNAN ni börjar, så att alla får lika mycket att göra.

Det redovisningen ska innehålla är:

 1. Grundämnets namn och placering i det periodiska systemet.
 2. Ämnets egenskaper. Tänk på vilken grupp ämnet tillhör i det periodiska systemet.
 1. Var hittar man ämnet i naturen och hur ser det då ut?
 1. Vad används det till och hur?
 1. Något annat intressant (roligt, märkligt, häftigt) om ämnet.

 

Tänk på att skriva ned exakt vad ni skall säga och vad för bild ni ska använda er av innan ni börjar spela in.

Vad gäller musik till er redovisning, så finner ni en mapp som innehåller massvis med låtar i er klassmapp i ”Gemensam (T:)”. Mappen heter ”NO, Grundämnen”.

I den mappen lägger jag även ut ytterligare information om uppgiften.

Jag bedömer huvudsakligen redovisningens innehåll rent faktamässigt, men även hur snyggt och ordentligt ert upplägg är, ert val av musik och bilder (om det passar eller inte) och ifall ni valt att lägga fokus på rätt saker under er arbetsgång.

Uppgiften kommer ta ca 4 lektioner att slutföra helt och sedan har vi en uppspelning av era ”filmer” den 5:e lektionen.

Jag berättade ett kemiskämt för klassen…

Jag fick ingen reaktion.